HomeContact

Marco Poppema

Geïnspireerd door onder andere Birgit heb ik begin 2010 de stoute schoenen aangetrokken en de 1e stappen gezet als zelfstandig ondernemende professional. Voor mij is daarbij heel belangrijk geweest dat ik dit kon doen in samenwerking met een aantal andere zelfstandigen. Samen sta je nu eenmaal sterker dan alleen en kun je ook beter op de wensen van opdrachtgevers inspelen. Daarnaast ervaar ik het als zeer prettig dat onze samenwerking gebaseerd is op het positieve wederzijds gevoel van elkaar nodig hebben zonder dat daar al te veel formele afspraken aan vastzitten.

Bij onze samenwerking hanteren wij de leus 'doeners met denkkracht' en die typering past mij zeker. Samen met mijn mede zelfstandigen, maar zeker ook samen met de opdrachtgevers waarvoor ik sinds 2010 heb mogen werken, ben ik in staat geweest om, met name binnen het sociaal domein, een concrete bijdrage te leveren aan de verdere doorontwikkeling in het brede spectrum van bedrijfsvoering. Ik hoop dit nog lange tijd zo voort te kunnen zetten.

Opdrachten

april 2021 - heden Gemeente Deventer
Adviseur P&C Fysiek Domein

april 2020 - heden Impact
Financieel adviseur

januari 2020 - april 2021 Gemeente Zwolle
Controller Sociaal Domein a.i.

juni 2019 - januari 2020 Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe
Controller a.i.

december 2018 - juni 2019 JP van den Bent Stichting
Interim controller

september 2017 - december 2018 Gemeente Renkum
Senior Adviseur P&C 

juli 2015 - december 2018  Gemeente Zwolle
Adviseur Bedrijfsvoering afdeling Werk Reïntegratie en Arbeidsparticipatie (WRA)

  • Doorontwikkeling managementinformatie;
  • Ondersteuning bij samenvoeging met sociale werkvoorzieningsorganisatie

augustus 2016 - augustus 2017  Stichting Driezorg Wonen, Welzijn & Zorg
Interim Hoofd Financiële Administratie

januari 2016 - juli 2016  Gemeente Veenendaal
Financieel adviseur Sociaal Domein

Typisch Marco

Planning & Control
Procesverbetering
Organisatieontwikkeling

Doorpakker
Sociaal
Resultaatgericht

Contactgegevens Marco:
06 - 188 87 396
marco.poppema@porado.nl