HomeContact

Eef Otten

Na een periode van ruim twintig jaar werkzaam te zijn geweest in dienstverband bij een tiental werkgevers, kwam voor mij in 2011 de mogelijkheid om me als zelfstandige aan te sluiten bij de BlinQ collega’s. Op dat moment was BlinQ voor mij een samenwerking met oud-collega’s waarin ik de eerste stap naar zelfstandigheid kon zetten en me kon richten op met name de inhoudelijke uitdaging van mijn opdrachten.

Nu, na een periode van 5 jaar, beschouw ik het zelfstandig ondernemerschap bij BlinQ als de beste manier om invulling te geven aan de manier waarop ik wil werken; in een fijn team met afwisselende werkzaamheden en werkomgevingen waarbij ik doelgericht en gedreven invulling geef aan mijn opdrachten. Hoewel we als BlinQ een netwerkorganisatie zijn, voel ik me tot mijn blijdschap binnen deze groep gezien de sfeer, samenwerking en collegialiteit meer collega dan zelfstandige.

Ik ben vanwege mijn kennis en ervaring breed inzetbaar bij gemeenten en waterschappen, maar ook de profit en energiemarkt is mij niet vreemd. Ik loop naast planning & control warm voor het doorrekenen van scenario’s (bijvoorbeeld beheersplannen, kostendekkende producten, deelnemersbijdragen, kostprijzen voor dienstverlening en business cases) waarbij ik naast advisering ook graag zorg dat de uitvoering gesmeerd loopt. Ik leg makkelijk contact, steek energie in het onderhouden van mijn netwerk en ben doel- en oplossingsgericht. Daarmee lever ik toegevoegde waarde aan zowel mijn opdrachtgevers als mijn collega BlinQers.

Huidige opdrachten:
september 2018 - heden  Gemeente Enschede
Projectcontroller Fysiek Domein

juni 2015 - heden  Gemeente Oldebroek
Senior adviseur Planning en Control

oktober 2017 - augustus 2018  Stichting Sutfene
Ondersteuning Team Finance & Control


april 2017 - oktober 2017  Gemeente Veenendaal
Adviseur Team Belastingen

Werkzaamheden:
Aanpassingen van de verordeningen 2018
Opstellen van de paragraaf lokale heffingen voor de begroting 2018
Tariefberekeningen en – aanpassingen 2018

september 2016 - oktober 2017 Gemeente Wageningen
Projectleider Insourcen afval- en rioolheffing & invordering

april 2013 - mei 2016  Gemeente Deventer
Senior P&C adviseur / Financieel adviseur DOWR-I

  • Opstellen begroting facilitaire samenwerking;
  • Advisering directie en gemeentesecretarissen;
  • Herijking begroting en investeringsprogramma’s t.b.v. ICT;
  • Analyse resultaat jaarrekening.

november 2015 - juli 2016  Haton Textiel Bedrijf BV
Controller

Typisch Eef

Planning & control
Publieke sector
Jaarrekening en begroting
Financieel adviseur
Profit

Contactgegevens:
06 - 423 10 429
eefotten@gmail.com